ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιεύουμε άρθρο γνώμης σχετικά με την γενικότερη εικόνα που παρουσιάζεται στο ζήτημα της φορολογίας στη χώρα μας:
Του Μανώλη Βασιλάκη
Mcs in statistics AUEB.
Μέλος του ιδρυτικού πυρήνα της Ενιαίας Αριστερής Κίνησης (ΕΝ.Α.Κ.)

Με βάση την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για την φορολογία στην Ελλάδα πήρα το ερέθισμα για να δώσω μια εικόνα από τα στοιχεία που αυτή καταδεικνύει. Πιστεύω ότι πέρα από σκοπιμότητες πολιτικές ή δημοσιογραφικές πρέπει να φανεί η πραγματική εικόνα.
Στοιχείο πρώτο: Ποσοστό φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ: 38,6% έναντι 34,3% μέσος όρος χωρών ΟΟΣΑ (αύξηση το 2016 2,2% έναντι 0,3% στο μ.ο. ΟΟΣΑ). Επισήμανση: Η χαμηλότερη τιμή αυτού του δείκτη ήταν το 2004 (με 29,9% έναντι 33% μ.ο. χωρών ΟΟΣΑ), και από τότε με κάποιες διακυμάνσεις, φτάσαμε το 2010 περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά του μ.ο. χωρών του ΟΟΣΑ (32% έναντι 32,5%) και από το 2011 μέχρι σήμερα συνεχώς είμαστε πάνω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. (γράφημα 1)

ff1
Σύνολο φόρων ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

Στοιχείο δεύτερο:
Στο δεύτερο πίνακα της έκθεσης εμφανίζεται η κατάταξη των χωρών μεών του ΟΟΣΑ ως προς τον παραπάνω δείκτη. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 10η θέση στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ. Ας δούμε όμως συγκριτικά τον πίνακα με τη θέση που είχε η Ελλάδα το 2009, μια χρονιά πριν ξεσπάσει η κρίση όταν ήταν στα επίπεδα του Μ.Ο. των χωρών του ΟΟΣΑ. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα το 2009 ήταν στην 24η θέση του πίνακα, και το 2016 ανέβηκε στην 10η θέση. Πράγμα που σημαίνει ότι καταρρέει πανηγυρικά το επιχείρημα ότι η υψηλή φορολογία ήταν μια από τις αιτίες της κρίσης.
Παρατίθενται για σύγκριση ο πίνακας του 2009 και ο πίνακας του 2016.

ff2

ff3

Το πλέον σημαντικό στοιχείο της έκθεσης όμως είναι η δομή των φόρων στην Ελλάδα. Η έκθεση δίνει την πηγή προέλευσης ανά 100 ευρώ φόρου.
Τα συμπεράσματα είναι κατά την προσωπική μου άποψη συντριπτικά για την νεοφιλελεύθερη επιχειρηματολογία και τους εκπροσώπους της.
Στα 100 ευρώ εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, στην Ελλάδα
Οι εισφορές συνδράμουν με 29 ευρώ ( 26 ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ),
οι έμμεσοι φόροι ( ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ) εισφέρουν 39 ευρώ (32 ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ)
ενώ η συμμετοχή των εταιρικών φόρων είναι στα 6 ευρώ ( έναντι 9 του μέσου όρου του ΟΟΣΑ)
οι φόροι στην περιουσία δίνουν 8 ευρώ ( έναντι 6 μέσο όρο στον ΟΟΣΑ) . Να σημειωθεί δε ότι η φορολογία στην περιουσία πολεμήθηκε όσο κανένας άλλος φόρος και από τις αριστερές πολιτικές ηγεσίες.
Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο που αποκρύπτεται συστηματικά σήμερα από το σύνολο του τύπου και των ηλεκτρονικών ΜΜΕ είναι η χαμηλή συγκριτικά συμμετοχή του πλέον δίκαιου φόρου του φόρου εισοδήματος που στην Ελλάδα είναι 15 ευρώ έναντι 24 ευρώ που είναι ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ. Αν προσθέσουμε δε και την φορολόγηση των μισθωτών (που στον ΟΟΣΑ μετράνε χωριστά σαν δείκτη (με μ.ο. χωρών του ΟΟΣΑ 1%) ενώ στην Ελλάδα είναι ενταγμένος στο φόρο εισοδήματος εκ του πονηρού), βλέπουμε ότι η διαφορά εκτινάσσεται στις 10 ποσοστιαίες μονάδες…

ff4

Δομή φόρων σε σύγκριση με το μέσο όρο χωρών ΟΟΣΑ (ανά 100 ευρώ φορολογίας).
Ακολουθεί και ο τελευταίος πίνακας με τον οποίο αποδεικνύεται η αποτυχία των πολιτικών των κυβερνήσεων. Στον πίνακα αυτόν φαίνεται ότι το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να αυξήσει την συμμετοχή της φορολογίας των εταιρικών κερδών (αυξάνοντας κατά 451 εκατ. Ευρώ τους εισπραχθέντες φόρους, στην ουσία το πέτυχε καταργώντας σημαντικό αριθμό φοροαπαλλαγών), αλλά απέτυχε στον στόχο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής αφού μειώθηκε κατά 938 εκατομμύρια ευρώ η είσπραξη φόρων εισοδήματος.

ff5