ΕΝΑΚ – ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΚ – ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή έχει γίνει επικίνδυνη με οριακά χαρακτηριστικά, σαν αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας – και ραγδαία εντεινόμενης πλεον – κλιμάκωσης των ανταγωνισμών, στο πεδίο της σύγκρουσης συμφερόντων, μεταξύ ενός συμπλέγματος ιμπεριαλιστικών κέντρων και πολιτικό – στρατιωτικών συνασπισμών, πολυεθνικών ομίλων, αστικών τάξεων και κρατών της περιοχής και όχι μόνο της περιοχής, με επίσημο επίδικο τα αναφερόμενα ενεργειακά αποθέματα, την εκμετάλλευση και την μοιρασιά τους, επί της ουσίας όμως, και τα ζητήματα ευρύτερων διευθετήσεων που αναπόφευκτα επικαιροποιούνται και έρχονται πιεστικά στο προσκήνιο, ζητήματα γενικότερου ελέγχου και επιρροής, με περιεχόμενο το συνολικό πολύπλευρο και περίπλοκο φορτίο τους. Η περιοδική αύξηση και μείωση της έντασης που εμφανίζεται, σε συνάρτηση με τις διπλωματικές – πολιτικές και άλλες διεργασίες που εξελίσσονται και κυρίως στην βάση των προθέσεων και επιλογών της τουρκικής ηγεσίας, που κινείται σε ρόλο “λαγού” στην πλοκή και την δυναμική των γεγονότων, δεν επιφέρουν, μέχρι στιγμής, σημαντικές, ποιοτικού χαρακτήρα αλλαγές στο διαμορφωμένο σκηνικό. Πρέπει να επισημανθεί όμως, πως μέσα στο πλαίσιο αυτών των οξύτατων ανταγωνισμών, δεν απουσιάζουν, το αντίθετο μάλιστα, πυκνώνουν, προσεγγίσεις και φωνές ακραία εθνικιστικού περιεχομένου, αντιπαραθέσεων ολιστικού και “ιστορικού” χαρακτήρα, σχετικά με τον έλεγχο γης και θαλασσίων ζωνών, προσεγγίσεις στο πνεύμα αναμέτρησης για πλήρη επικυριαρχία, που αναπόφευκτα αυξάνουν σημαντικά την επικινδυνότητα των εξελίξεων..

Περισσότερα