Η ICMLPO ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ – ΓΙΑ ΤΟ “ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ” ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑΝΕΖΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ενδιαφέρουσα και με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος ανακοίνωση, αναφορικά με τον θάνατο του κομαντάντε ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ, δόθηκε πρόσφατα στην δημοσιότητα απο μια σημαντική διεθνή επαναστατική κομμουνιστική οργάνωση, την ICMLPO (Συντονιστική Επιτροπή της Διεθνούς Διάσκεψης των Μαρξιστικών-Λενινιστικών Κομμάτων και Οργανώσεων) στην οποία συμμετέχουν – μεταξύ άλλων – και αρκετά κόμματα και οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, με μεγάλη και μακρόχρονη παρουσία και δράση. Στην ανακοίνωση της ICMLPO, που περιέχει σειρά ουσιαστικών εκτιμήσεων και διαπιστώσεων με πολιτικοιδεολογικά και ιστορικά χαρακτηριστικά, παρατηρούμε ιδιαίτερα την βαρύνουσα επισήμανση της στην ίδρυση και τον κρίσιμο ρόλο του “Κινήματος της 26ης Ιουλίου”, δηλαδή του πολιτικού σχηματισμού που καθοδήγησε την κουβανέζικη επανάσταση, καθώς όπως αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση “Όλο αυτό ήταν δυνατό λόγω του σχηματισμού και της σφυρηλάτησης ενός επαναστατικού κόμματος, του Κινήματος της 26ης Ιουλίου, το οποίο ήταν ικανό να υιοθετήσει σωστές και έγκαιρες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ήταν σε θέση να οδηγήσουν τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στον αγώνα και τη νίκη”. Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Περισσότερα